top of page

Нууцлалын бодлого

1. Нууцлалын бодлого

2. Хэрэглэгчийн мэдээллийн цуглуулга

Та манай үйлчилгээг ашиглахдаа бидэнд шууд мэдээлэл өгөх боломжтой (таны бүртгэлээ тохируулах гэх мэт), бид эдгээр мэдээллийг системдээ хадгалж, энэхүү Нууцлалын бодлогод заасан зорилгоор ашиглах болно. Мөн таныг PokerFishes-д зочлоход күүки таны системд үлдэж болзошгүй. Бид эдгээрийг таны хөтчийг танихын тулд ашигладаг бөгөөд таны хэрэглээг манай аппликешн дээр тохируулахын тулд ашиглаж болно. Күүкиг мөн баталгаажуулалт, тоглоомын менежмент болон аюулгүй байдлын зорилгоор ашиглаж болно.

3.Цуглуулсан мэдээллийг хэрхэн ашигладаг

Бид энэ аппликешн дээр цуглуулсан мэдээллийн цорын ганц эзэмшигч юм. Бид зөвхөн цахим шуудангаар эсвэл тантай шууд харилцах замаар сайн дураараа өгсөн мэдээлэлд хандах/цуглуулах эрхтэй. Бид энэ мэдээллийг хэн нэгэнд зарахгүй, түрээслэхгүй.
Бид таны мэдээллийг ашиглан бидэнтэй холбоо барьсан шалтгааны талаар танд хариу өгөх болно. Бид таны мэдээллийг манай байгууллагаас гадуур гуравдагч этгээдтэй хуваалцахгүй. PokerFishes нь манай аппликейшн дээр зохион байгуулсан аливаа тэмцээний үр дүнг харуулахдаа таны мэдээллийг ашиглаж магадгүй. Энэ нь таны нэр, нэвтрэх ID, и-мэйл хаяг гэх мэт үндсэн мэдээлэл байх болно. Эдгээр уралдаанууд нь шаардлагатай бол програм дээр тавигдах нөхцөл, болзолоор зохицуулагдана. Зар сурталчилгаа, зах зээлийн судалгааны зорилгоор бид вэб сайт болон хэрэглээний хөдөлгөөний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, судалгаа хийдэг. Энэ үед бид тодорхой хугацаанд зах зээлийн судалгааны фирм эсвэл зар сурталчилгааны компаниудтай мэдээлэл хуваалцах эрхтэй. Зарим мэдээллийг манай үйлчилгээг сайжруулахад ашиглаж болох бөгөөд энэ нь аудит эсвэл дүн шинжилгээ хийсний дараа тохиолдож болно. Хэрэв та манай вэбсайт эсвэл програм дээр тоглодог тоглоомын виртуал валют эсвэл эд зүйлсийг худалдаж авбал манай гуравдагч талын төлбөрийн процессор таны төлбөрийг боловсруулахад шаардлагатай тооцоо болон санхүүгийн мэдээллийг цуглуулах болно. Үүнд таны шуудангийн хаяг, цахим шуудангийн хаяг, санхүүгийн мэдээлэл багтаж болно.
Мөн таныг манай Хэрэглэгчийн дэмжлэгийн багаас тусламж хүсэх үед бид таны тэдэнд өгсөн холбоо барих мэдээлэл (ерөнхийдөө таны нэр, и-мэйл хаяг), тоглоомын талаарх мэдээлэл эсвэл манай үйлчилгээн дэх үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цуглуулж, хадгалах болно.

4. Насанд хүрээгүй хүүхдийг хамгаалах

5. Аюулгүй байдал

Бид таны мэдээллийг хамгаалахын тулд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг. Аппликейшнээр дамжуулан нууц мэдээлэл оруулах үед таны мэдээлэл онлайн болон офлайнаар хамгаалагдсан болно. Бид нууц мэдээллийг (зээлийн картын өгөгдөл гэх мэт) хаана ч цуглуулдаг, тэр мэдээллийг нууцлалтайгаар шифрлэж, бидэнд дамжуулдаг. Та вэб хуудасны хаягийн эхэнд байгаа "https"-ийг хайж олох замаар үүнийг шалгаж болно.

6. Худалдан авах, нэгтгэх болон шилжүүлэх шаардлагатай бусад үйл явдлууд

1.1. Манай Нууцлалын бодлого нь бид танд үйлчилгээгээ үзүүлэхдээ таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, хадгалах, ашиглах, задруулах, өөрөөр боловсруулах, мөн таны мэдээлэлтэй холбоотой таны эрх, сонголтыг тодорхойлдог. Та Pokerfishes үйлчилгээг ашиглахдаа манай Нууцлалын бодлого хэрэгжиж байгааг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрч байна. Хэрэв та Pokerfishes-ийг манай Нууцлалын бодлогод заасан аргаар таны мэдээллийг цуглуулах, хадгалах, ашиглах, хуваалцахыг хүсэхгүй байгаа бол манай үйлчилгээг ашиглах ёсгүй.

1.2. Таны болон бусад хэрэглэгчдийн Pokerfishes-д өгсөн аливаа мэдээлэл нь таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглахыг зохицуулдаг манай Нууцлалын бодлогод хамаарна. Үйлчилгээг ашигласнаар та эдгээр мэдээллийг цуглуулах, ашиглах (Нууцлалын бодлогод заасан), тэр дундаа Pokerfishes-д хадгалах, боловсруулах, ашиглах зорилгоор бусад улс руу шилжүүлэхийг зөвшөөрч буйгаа ойлгож байна. Танд үйлчилгээ үзүүлэхийн нэг хэсэг болгон бид танд мэдэгдэл, шинэчлэлт, үйлчилгээний зарлал, захиргааны мессеж гэх мэт тодорхой харилцаа холбоог өгөх шаардлагатай байж магадгүй. Эдгээр харилцаа холбоо нь үйлчилгээ болон таны дансны нэг хэсэг гэж тооцогддог тул та хүлээн авахаас татгалзах боломжгүй байж магадгүй юм. Имэйл болон гар утасны мэдэгдлийн тохиргоогоо харна уу.

1.3. Манай үйлчилгээг ашиглахын тулд бид танаас Данс үүсгэж, нууц үгээ сонгох болон/эсвэл таны нэр, и-мэйл хаяг, зарим тохиолдолд төлбөрийн мэдээлэл зэрэг зарим хувийн мэдээллийг өгөхийг хүсч болно. Энэ мэдээллийг Pokerfishes-ийн нууцлалын бодлогын дагуу хадгалж, ашиглах болно.

1.4. Та Pokerfishes-д үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, сүүлийн үеийн мэдээллээр, ялангуяа таны имэйл хаягаар хангахыг зөвшөөрч байна.

1.5. Та дансныхаа аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Бүртгэлийнхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг бусадтай бүү хуваалц эсвэл бусдад таны бүртгэлд хандах, ашиглахыг бүү зөвшөөр. Бид таны дансаар хийсэн бүх үйлдлийг таны хийсэн үйлдэл гэж үзэх болно. Иймд та ямар нэгэн төлбөрийн хэрэгсэл (жишээлбэл, зээлийн карт эсвэл PayPal) ашиглан хийсэн худалдан авалт зэрэг таны дансыг ашиглан хийсэн бүх үйлдлийнхээ хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч, зөвшөөрөл олгосон эсэхээс үл хамааран хариуцлага хүлээх бөгөөд биднээс учирсан хохирлыг хариуцах болно гэдгийг ойлгож байна. хэн нэгэн таны бүртгэлийг ашигласнаас үүдэн Үйлчилгээний бусад хэрэглэгч.

1.6. Та үйлчилгээнд хандахдаа ашигладаг нууц үгээ хамгаалах болон нууц үгийн доорх аливаа үйл ажиллагаа, үйлдлийг хамгаалах үүрэгтэй. Бид таныг дансандаа "хүчтэй" нууц үг (том, жижиг үсэг, тоо, тэмдэгтийн хослол ашигладаг нууц үг) ашиглахыг зөвлөж байна. Pokerfishes нь дээрх шаардлагыг дагаж мөрдөөгүйгээс үүдэн гарсан аливаа алдагдал, хохирлыг хариуцахгүй бөгөөд хариуцлага хүлээхгүй.

1.7. Хэрэв та өөрийн Дансны нууц үгээ алдах, хулгайлах, залилан мэхлэх, зөвшөөрөлгүй ашигласан талаар мэдсэн бол бидэнд нэн даруй мэдэгдэнэ үү.

Хэрэв бид худалдан авах, нэгдэх, төлбөрийн чадваргүй болох, дампуурал зарлах, хэсэгчлэн эсвэл бүх хөрөнгөө гуравдагч этгээдэд худалдсан тохиолдолд энэ нь таны Үйлчилгээгээр дамжуулан боломжит болон дараагийн бизнес, нэгдэлд өгсөн Хувийн мэдээлэл болон бусад бүх мэдээллийг агуулна. түншүүд.

Хүүхдүүд эдгээр үйлчилгээг ашиглахыг зөвшөөрдөггүй бөгөөд бид Хүүхдээс санаатайгаар хувийн мэдээлэл цуглуулдаггүй. Манай үйлчилгээнүүд нь Хүүхдийг үндсэн үзэгчдэд чиглүүлдэггүй ч бид хэрэглэгчдэд тодорхой үйлчилгээнд хамрагдахыг зөвшөөрөхөөс өмнө насны мэдээллийг цуглуулж болно. Өгөгдсөн мэдээллийг баталгаажуулж, суурь шалгалтыг явуулж болох бөгөөд хэрэв бид насанд хүрээгүй хүн оруулахыг оролдсон эсвэл илгээсэн болохыг мэдвэл бид энэ мэдээллийг хүлээн авахгүй бөгөөд ийм мэдээллийг манай бүртгэлээс устгаж, бүртгэлийг хаах арга хэмжээ авч болно.

© 2021-2025

 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

POKERFISHES

Pokerfishes is solely meant for entertainment and none of the rewards in any of the games are real money prizes.

Additionally, we do not guarantee success at real money game irrespective of a player’s performance on Pokerfishes.

Pokerfishes mission is to connect the world through games. We deliver fun, social entertainment experiences to people around the world.

rng-logo-cert-itechlabs.png
bottom of page