top of page

Zásady ochrany osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů

2. Shromažďování informací o Uživateli

Když používáte naše Služby, můžete nám poskytnout informace přímo (například při nastavování účtu) a my tyto informace uložíme v našich systémech a použijeme je pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Cookies také mohou být ponechány ve vašem systému, když navštívíte PokerFishes. Používáme je k identifikaci vašeho prohlížeče a můžeme je použít k přizpůsobení vaší zkušenosti s naší aplikací. Soubory cookie mohou být také použity pro účely ověřování, správy her a zabezpečení.

3.Jak se shromážděné informace používají

Jsme výhradními vlastníky informací shromážděných v této aplikaci. Máme přístup/shromažďujeme pouze informace, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím e-mailu nebo jiného přímého kontaktu od vás. Tyto informace nikomu neprodáme ani nepronajmeme.
Vaše údaje použijeme k tomu, abychom vám odpověděli ohledně důvodu, proč jste nás kontaktovali. Vaše údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou mimo naši organizaci. PokerFishes může použít vaše údaje při odhalování výsledků jakékoli soutěže spuštěné v naší aplikaci. Jednalo by se o základní informace, jako je vaše jméno, přihlašovací ID, e-mailová adresa atd. Tyto soutěže se dále řídí Podmínkami a podmínkami, které budou podle potřeby k dispozici v aplikaci. Pro reklamní účely a účely průzkumu trhu analyzujeme a zkoumáme informace o návštěvnosti webových stránek a aplikací. V tomto okamžiku si vyhrazujeme právo v určitých časech sdílet informace s firmou zabývající se průzkumem trhu nebo reklamními společnostmi. Některé informace mohou být použity ke zlepšení našich služeb, k tomu může dojít po provedených auditech nebo analýzách. Pokud si zakoupíte virtuální měnu ve hře nebo položky ve hře, kterou hrajete na našem webu nebo v aplikaci, náš externí zpracovatel plateb shromáždí fakturační a finanční údaje, které potřebuje ke zpracování vašich poplatků. To může zahrnovat vaši poštovní adresu, e-mailovou adresu a finanční informace.
Také, když požádáte o pomoc náš tým zákaznické podpory, shromažďujeme a uchováváme kontaktní údaje, které jim poskytnete (obecně vaše jméno a e-mailovou adresu), informace o vaší hře nebo aktivitě v našich službách.

4.Ochrana nezletilých

5. Zabezpečení

Přijímáme opatření k ochraně vašich informací. Když prostřednictvím aplikace odešlete citlivé informace, jsou vaše informace chráněny online i offline. Kdekoli shromažďujeme citlivé informace (jako jsou údaje o kreditních kartách), jsou tyto informace šifrovány a přenášeny k nám zabezpečeným způsobem. Můžete si to ověřit vyhledáním „https“ na začátku adresy webové stránky.

6. Akvizice, fúze a další události vyžadující převod

1.1. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, uchováváme, používáme, zveřejňujeme a jinak zpracováváme vaše osobní údaje při poskytování našich služeb a vaše práva a volby týkající se vašich údajů. Když používáte služby Pokerfishes, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že platí naše zásady ochrany osobních údajů. Pokud nechcete, aby Pokerfishes shromažďoval, uchovával, používal nebo sdílel vaše informace způsoby popsanými v našich Zásadách ochrany osobních údajů, nesmíte používat naše Služby.

1.2. Veškeré informace, které vy nebo jiní uživatelé poskytnete Pokerfishes, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů, které řídí naše shromažďování a používání vašich informací. Berete na vědomí, že používáním Služeb dáváte souhlas ke shromažďování a používání (jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů) těchto informací, včetně přenosu těchto informací do jiných zemí za účelem uložení, zpracování a použití Pokerfishes. V rámci poskytování Služeb vám možná budeme muset poskytovat určitá sdělení, jako jsou oznámení, aktualizace, oznámení o službách a administrativní zprávy. Tato sdělení jsou považována za součást Služeb a vašeho účtu, jejichž přijímání možná nebudete moci zrušit. Další informace naleznete v nastavení e-mailových a mobilních oznámení.

1.3. Můžeme vás požádat o vytvoření účtu a výběr hesla a/nebo poskytnutí určitých osobních údajů, které mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a v některých případech platební údaje, abychom mohli používat naše služby. Tyto informace budou uchovávány a používány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Pokerfishes.

1.4. Souhlasíte s tím, že poskytnete Pokerfishes přesné, úplné a aktuální informace, zejména vaši e-mailovou adresu.

1.5. Jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu. Nesdílejte podrobnosti o svém účtu s ostatními a neumožňujte ostatním přístup k vašemu účtu nebo jej používat. Všechny úkony provedené prostřednictvím vašeho účtu budeme považovat za úkony provedené vámi. Přijímáte proto odpovědnost za všechny činy provedené pomocí vašeho účtu, ať už vámi autorizované nebo ne, včetně nákupů uskutečněných pomocí jakéhokoli platebního nástroje (například kreditní karty nebo PayPal), a chápete, že můžete nést odpovědnost za ztráty, které utrpíme nebo jakýkoli jiný uživatel Služeb způsobený tím, že někdo jiný používá váš Účet.

1.6. Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službám, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem. Doporučujeme vám používat u svého účtu „silná“ hesla (hesla, která používají kombinaci velkých a malých písmen, číslic a symbolů). Pokerfishes nemůže a nebude zodpovědná za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku vašeho nedodržení výše uvedeného.

1.7. Pokud se dozvíte o jakékoli skutečné nebo domnělé ztrátě, krádeži, podvodu nebo neoprávněném použití vašeho účtu nebo hesla k účtu, okamžitě nám to sdělte.

V případě, že získáme akvizici, sloučíme se, staneme se insolventní nebo vyhlásíme bankrot, prodáme část nebo všechna svá aktiva třetí straně, budou to zahrnovat Osobní údaje a všechny další informace, které jste poskytli prostřednictvím Služeb pro potenciální a následné podnikání a fúzi. partnery.

Děti nemají povoleno používat tyto služby a vědomě od dětí neshromažďujeme žádné osobní údaje. Přestože se naše služby nezaměřují na děti jako na primární publikum, můžeme shromažďovat informace o věku, než uživateli umožníme využívat určité služby. Poskytnuté informace mohou být ověřeny a mohou proběhnout kontroly na pozadí, a pokud zjistíme, že se o to pokusil nebo odeslal nezletilý, nemusíme tyto informace přijmout a můžeme podniknout kroky k odstranění těchto informací z našich záznamů a uzavření účtu.

© 2021–2025

 Všechna práva vyhrazena.

POKERFISHES

Pokerfishes is solely meant for entertainment and none of the rewards in any of the games are real money prizes.

Additionally, we do not guarantee success at real money game irrespective of a player’s performance on Pokerfishes.

Pokerfishes mission is to connect the world through games. We deliver fun, social entertainment experiences to people around the world.

rng-logo-cert-itechlabs.png
bottom of page