top of page

Acerca de

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZPŮSOBILOST

Abyste mohli používat aplikaci nebo služby, musíte být starší 17 let.

2. Podmínky služby

Jste odpovědní za své používání služeb, za jakýkoli obsah, který do služeb zveřejníte, a za jakékoli důsledky z toho vyplývající. Většina obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo zobrazíte prostřednictvím PokerFishes, je ve výchozím nastavení veřejná a budou si ji moci prohlédnout ostatní uživatelé a prostřednictvím služeb a webových stránek třetích stran. Měli byste poskytovat pouze obsah, který vám vyhovuje sdílet s ostatními podle těchto podmínek. Zákazník uzavírá smlouvu se společností Grandtrine Entertainment Private Limited se sídlem v Indii. Podmínky se řídí zákony Indie. To, co řeknete na PokerFishes, můžete okamžitě vidět po celém světě. Služby můžete používat pouze v případě, že můžete uzavřít závaznou smlouvu s PokerFishes a nejste osobou, které je zakázáno přijímat služby podle zákonů jakékoli příslušné jurisdikce. Pokud přijímáte tyto Podmínky a používáte Služby jménem společnosti, organizace, vlády nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že k tomu máte oprávnění.

Služby můžete používat pouze v souladu s těmito podmínkami a všemi příslušnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy. Služby, které PokerFishes poskytuje, se neustále vyvíjejí a forma a povaha Služeb, které PokerFishes poskytuje, se mohou čas od času změnit bez předchozího upozornění. Kromě toho může PokerFishes ukončit (trvale nebo dočasně) poskytování Služeb (nebo jakýchkoli funkcí v rámci Služeb) vám nebo uživatelům obecně a nemusí být schopna vás předem upozornit. Rovněž si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění vytvořit limity pro použití a skladování podle našeho vlastního uvážení. Služby mohou zahrnovat reklamy, které mohou být cílené na Obsah nebo informace o Službách, dotazy učiněné prostřednictvím Služeb nebo jakékoli jiné informace. Typy a rozsah inzerce PokerFishes na Službách se mohou změnit. Vzhledem k tomu, že vám PokerFishes poskytne přístup ke Službám a jejich používání, souhlasíte s tím, že PokerFishes a její poskytovatelé a partneři třetích stran mohou umístit takovou reklamu do Služeb nebo související se zobrazením Obsahu nebo informací ze Služeb, ať už jste ji poskytli vy nebo ostatní.

3. VIRTUÁLNÍ PŘEDMĚTY

3.1. Během používání služby můžete „nakoupit“ nebo „nakoupit“ virtuální položky (např. „diamanty“ nebo „žetony“ pro použití ve službě („virtuální položky“). Jakýkoli zůstatek „virtuálních položek“ zobrazený ve vašem uživatelském účtu představuje skutečný zůstatek nebo odráží jakoukoli uloženou hodnotu, ale místo toho představuje měření rozsahu vaší licence.

3.2. Nevlastníte žádné virtuální položky, které jste získali prostřednictvím našich služeb, bez ohledu na to, zda jste tyto virtuální položky „vydělali“ nebo „zakoupili“. Váš účet a jakékoli související virtuální položky jsou ve vlastnictví společnosti Grandtrine entertainment pvt ltd. Grandtrine entertainment pvt ltd. vám dává omezenou licenci a právo používat váš účet a související virtuální položky, zatímco nabízíme služby.

3.3. Nejste oprávněni přenášet virtuální předměty mimo služby (např. v „reálném světě“), například jejich prodejem, darováním nebo obchodováním s nimi. Nesmíte udělovat sublicence, obchodovat s nimi, prodávat je nebo se je pokoušet prodávat za „skutečné“ peníze nebo směňovat virtuální předměty za jakoukoli hodnotu mimo hru. Jakékoli takové chování představuje porušení této smlouvy Grandtrine entertainment pvt ltd. je oprávněn provést okamžitá opatření včetně uzavření účtu.

3.4. Jsme sociálním herním centrem, které umožňuje hráčům nakupovat tokeny nebo funkce pro vylepšení hry. Tyto hry neposkytují zařízení pro převod těchto žetonů nebo funkcí na peníze nebo na zboží ze skutečného světa, které lze vyměnit za peníze.

4. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

Vyhrazujeme si právo, dle našeho uvážení, kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odebrat části podmínek, pravidel komunity nebo podmínek funkcí zveřejněním upravených podmínek, pravidel komunity nebo podmínek funkcí v naší aplikaci nebo v rámci Služby (například prostřednictvím oznámení ve hře). Můžeme poskytnout další upozornění, jako je e-mailová zpráva nebo zpráva v rámci Služeb, o jakýchkoli podstatných změnách. Pokud neuvedeme jinak, změny jsou účinné po zveřejnění. Nové verze podmínek, pravidel komunity a podmínek funkcí a jakékoli další zásady, kódy nebo pravidla budou dostupné na našem webu nebo ze Služeb. Pokud budete pokračovat v používání Služeb po zveřejnění změn, souhlasíte s tím, že změny se vztahují na vaše další používání Služeb.

Nemůžete provádět změny podmínek, pravidel komunity nebo podmínek funkcí, pokud vy i PokerFishes nepodepíšete písemný dodatek. Máte-li spor s PokerFishes, bude se na takový spor vztahovat verze Podmínek, Pravidel komunity a Podmínek funkcí platných v době, kdy PokerFishes obdržela skutečné oznámení o sporu. Pokud Podmínky nebo naše Zásady ochrany osobních údajů obsahují nějaká ustanovení nebo informace, které jsou v rozporu s jinými podmínkami nebo zásadami PokerFish, platí tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

5. Soukromí

​Respektujeme vaše soukromí. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace o vás v souvislosti s aplikací a službami. Používáním aplikace nebo Služeb souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.
Používáním aplikace a služeb souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronickou komunikaci související s vaším používáním aplikace a služeb, včetně, nikoli však výhradně, oznámení týkajících se změn těchto podmínek nebo našich zásad ochrany osobních údajů a oznámení o předběžném obnovení.

6. Hesla

Důrazně doporučujeme našim hráčům, aby u vašeho účtu používali silná hesla (hesla, která používají kombinaci čísel a symbolů). Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službám, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem. PokerFishes nemůže a nebude zodpovědná za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedeného.

7. Obsah služeb

I když nejsme povinni sledovat Služby, máme právo podle vlastního uvážení sledovat, zaznamenávat nebo ukládat vaše interakce se Službami nebo vaši komunikaci s PokerFishes nebo jiným hráčem, když používáte Služby (včetně, bez omezení). vaše komunikace prostřednictvím textu ve hře). Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Podle našeho uvážení se také můžeme rozhodnout upravit, odmítnout zveřejnění nebo odstranit jakýkoli uživatelský obsah. Pokud zjistíme, že vaše komunikace nebo uživatelský obsah porušuje tyto podmínky, podmínky funkcí nebo pravidla komunity, máme právo podle vlastního uvážení a bez upozornění zakázat vaši možnost zveřejňovat uživatelský obsah nebo komunikovat s ostatními hráči, nebo může zcela ukončit váš přístup ke Službám.

8. Souhlas

Používáním naší aplikace se rozumí, že jste udělili svůj souhlas se shromažďováním a používáním těchto informací PokerFishes a jejími partnery a přidruženými společnostmi.

9. Aktualizace obchodních podmínek

Čas od času můžeme tyto Podmínky změnit. Pokud tyto Podmínky změníme, budeme vás informovat zveřejněním upravených podmínek v aplikaci a na webu. Tyto změny vstoupí v platnost dnem revize uvedeným v revidovaných podmínkách. Pokračováním v používání naší aplikace nebo služeb souhlasíte s upravenými podmínkami. Pokud je změna „podstatnou změnou“, která vyžaduje, abychom vás informovali v souladu s platnými zákony, upozorníme vás e-mailem na e-mailovou adresu, kterou máme v záznamech, nejméně třicet (3) dnů před datem revize. Pokud vznesete námitky proti jakýmkoli takovým změnám, vaším jediným řešením bude ukončení používání aplikace a/nebo služeb.

10. UKONČENÍ

Vyhrazujeme si právo neposkytnout aplikaci nebo Služby žádnému uživateli. Vyhrazujeme si také právo ukončit právo jakéhokoli uživatele na přístup k aplikaci nebo Službám kdykoli, podle našeho absolutního uvážení, bez odůvodnění vůči vám jako uživateli nebo komukoli jinému, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Pokud porušíte kteroukoli z těchto podmínek, vaše oprávnění k používání aplikace a služeb automaticky skončí.

Tato aplikace je určena pro zábavní účely a jakékoli závady v softwaru, které se obecně vyskytují, nečiní společnost odpovědnou za jakékoli nároky. Držíme právo provést údržbu softwaru, jak a kdy to bude nutné k vyřešení jakéhokoli problému, který může nastat kdykoli bez předchozího upozornění. Tento software je vytvořen pro rozvoj dovedností a budování strategie mezi hráči a je určen výhradně pro zábavu a žádná z odměn v žádné z her nejsou ceny o skutečné peníze, navíc nezaručujeme úspěch ve hrách o skutečné peníze bez ohledu na výkon hráče na PokerFishes.

POKERFISHES

Pokerfishes is solely meant for entertainment and none of the rewards in any of the games are real money prizes.

Additionally, we do not guarantee success at real money game irrespective of a player’s performance on Pokerfishes.

Pokerfishes mission is to connect the world through games. We deliver fun, social entertainment experiences to people around the world.

Itech Lab certified Poker software

© 2021–2025

 Všechna práva vyhrazena.

bottom of page