top of page

Acerca de

Vilkår og Betingelser

1. BETINGELSER

Du skal være mindst 17 år gammel for at bruge applikationen eller tjenesterne.

2. Servicevilkår

Du er ansvarlig for din brug af tjenesterne, for alt indhold, du sender til tjenesterne, og for eventuelle konsekvenser heraf. Det meste indhold, du indsender, poster eller viser gennem PokerFishes, er offentligt som standard og vil kunne ses af andre brugere og gennem tredjepartstjenester og -websteder. Du bør kun levere indhold, som du er tryg ved at dele med andre under disse vilkår. Kunden indgår kontrakt med Grandtrine Entertainment Private Limited, som har et registreret kontor i Indien. Vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Indien. Det du siger på PokerFishes kan ses over hele verden med det samme. Du må kun bruge tjenesterne, hvis du kan indgå en bindende kontrakt med PokerFishes og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage tjenester i henhold til lovene i enhver gældende jurisdiktion. Hvis du accepterer disse vilkår og bruger tjenesterne på vegne af en virksomhed, organisation, regering eller anden juridisk enhed, repræsenterer og garanterer du, at du er autoriseret til at gøre det.

Du må kun bruge tjenesterne i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende lokale, statslige, nationale og internationale love, regler og bestemmelser. De tjenester, som PokerFishes leverer, udvikler sig altid, og formen og arten af de tjenester, som PokerFishes leverer, kan ændre sig fra tid til anden uden forudgående varsel til dig. Derudover kan PokerFishes stoppe (permanent eller midlertidigt) med at levere tjenesterne (eller nogen funktioner i tjenesterne) til dig eller til brugere generelt og kan muligvis ikke give dig forudgående varsel. Vi bevarer også retten til at oprette begrænsninger for brug og opbevaring efter eget skøn til enhver tid uden forudgående varsel til dig. Tjenesterne kan omfatte annoncer, som kan være målrettet mod indholdet eller oplysninger om tjenesterne, forespørgsler foretaget gennem tjenesterne eller enhver anden information. Typerne og omfanget af annoncering fra PokerFishes på tjenesterne kan ændres. Som modydelse for, at PokerFishes giver dig adgang til og brug af Tjenesterne, accepterer du, at PokerFishes og dets tredjepartsudbydere og partnere må placere sådan annoncering på Tjenesterne eller i forbindelse med visning af indhold eller information fra Tjenesterne, uanset om det er indsendt af dig eller andre.

3. VIRTUELLE EMNE

3.1. Mens du bruger tjenesten, kan du "købe" eller "købe" virtuelle genstande (f.eks. "diamanter" eller "chips" til brug i tjenesten ("virtuelle genstande"). Enhver "Virtuelle genstande"-saldo vist på din brugerkonto gør det ikke udgør en balance i den virkelige verden eller afspejler enhver lagret værdi, men udgør i stedet et mål for omfanget af din licens.

3.2. Du ejer ikke nogen virtuelle genstande, som du har opnået gennem vores tjenester, uanset om du har "tjent" disse virtuelle genstande eller "købt" dem. Din konto og eventuelle relaterede virtuelle genstande ejes af Grandtrine entertainment pvt ltd. Grandtrine underholdning pvt ltd. giver dig en begrænset licens og ret til at bruge din konto og de relaterede virtuelle genstande, mens vi tilbyder tjenesterne.

3.3. Du har ikke tilladelse til at overføre virtuelle genstande uden for tjenesterne (f.eks. i den "virkelige verden"), for eksempel ved at sælge, forære eller handle med dem. Du må ikke underlicensere, handle, sælge eller forsøge at sælge virtuelle genstande for "rigtige" penge eller bytte virtuelle genstande til værdi af nogen art uden for et spil. Enhver sådan adfærd udgør et brud på denne aftale Grandtrine entertainment pvt ltd. er berettiget til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, herunder kontolukning.

3.4. Vi er et socialt spilhub, som giver spillere mulighed for at købe tokens eller spilforbedrende funktioner. Disse spil giver ikke faciliteter til at konvertere disse tokens eller funktioner til penge eller til varer fra den virkelige verden, som kan veksles til penge.

4. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR

Vi forbeholder os retten til efter vores skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af vilkårene, fællesskabsreglerne eller funktionsvilkårene til enhver tid ved at offentliggøre de ændrede vilkår, fællesskabsregler eller funktionsvilkår på vores applikation eller inden for Tjenester (såsom gennem meddelelser i spillet). Vi kan give yderligere meddelelser, såsom en e-mail-besked eller beskeder i Tjenesterne, om eventuelle væsentlige ændringer. Medmindre vi angiver andet, træder ændringer i kraft, når de offentliggøres. Nye versioner af vilkårene, fællesskabsreglerne og funktionsvilkårene og alle andre politikker, koder eller regler vil være tilgængelige på vores websted eller fra tjenesterne. Hvis du fortsætter med at bruge tjenesterne, efter ændringerne er offentliggjort, accepterer du, at ændringerne gælder for din fortsatte brug af tjenesterne.

Du kan ikke ændre vilkårene, fællesskabsreglerne eller funktionsvilkårene, medmindre både du og PokerFishes underskriver en skriftlig ændring. Hvis du har en tvist med PokerFishes, vil versionen af vilkårene, fællesskabsreglerne og funktionsvilkårene, der var gældende på det tidspunkt, hvor PokerFishes modtog en faktisk meddelelse om tvisten, gælde for en sådan tvist. Hvis vilkårene eller vores privatlivspolitik indeholder bestemmelser eller oplysninger, der er i modstrid med andre PokerFishes vilkår eller politikker, er disse vilkår og fortrolighedspolitikken gældende.

5. Privatliv

​Vi respekterer dit privatliv. Vores privatlivspolitik forklarer, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger om dig i forbindelse med applikationen og tjenesterne. Ved at bruge applikationen eller tjenesterne accepterer du fortrolighedspolitikken.
Ved at bruge applikationen og tjenesterne giver du samtykke til at modtage elektronisk kommunikation fra os relateret til din brug af applikationen og tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, meddelelser vedrørende ændringer af disse vilkår eller vores privatlivspolitik og meddelelser om forudgående fornyelse.

6. Adgangskoder

Vi anbefaler kraftigt vores spillere at bruge stærke adgangskoder (adgangskoder, der bruger en kombination af tal og symboler) med din konto. Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, som du bruger til at få adgang til Tjenesterne og for alle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode. PokerFishes kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tab eller skade, der opstår som følge af din manglende overholdelse af ovenstående.

7. Indhold på tjenesterne

Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at overvåge tjenesterne, har vi ret til efter eget skøn at overvåge, registrere eller gemme dine interaktioner med tjenesterne eller din kommunikation med PokerFishes eller andre spillere, når du bruger tjenesterne (inklusive uden begrænsning). din kommunikation via tekst i spillet). For mere information, se vores privatlivspolitik. Vi kan også efter vores skøn vælge at redigere, nægte at sende eller fjerne brugerindhold. Hvis vi fastslår, at din kommunikation eller dit brugerindhold overtræder disse vilkår, funktionsvilkår eller fællesskabsregler, har vi ret til efter eget skøn og uden varsel at deaktivere din mulighed for at poste brugerindhold eller kommunikere med andre spillere, eller vi kan afslutte din adgang til Tjenesterne helt.

8. Samtykke

Ved at bruge vores applikation er det underforstået, at du har givet dit samtykke til indsamling og brug af disse oplysninger af PokerFishes og dets partnere og tilknyttede selskaber.

9. Opdatering af vilkår og betingelser

Fra tid til anden kan vi ændre disse vilkår. Hvis vi ændrer disse vilkår, vil vi informere dig ved at offentliggøre de reviderede vilkår på applikationen og webstedet. Disse ændringer træder i kraft på den revisionsdato, der er vist i de reviderede vilkår. Ved at fortsætte med at bruge vores applikation eller tjenester accepterer du de reviderede vilkår. Hvis ændringen er en "væsentlig ændring", der kræver, at vi underretter dig i henhold til gældende lovgivning, giver vi dig besked via e-mail til den e-mailadresse, vi har registreret, mindst tredive (3) dage før revisionsdatoen. Hvis du gør indsigelse mod sådanne ændringer, er din eneste mulighed at ophøre med at bruge applikationen og/eller tjenesterne.

10. OPSIGELSE

Vi forbeholder os retten til ikke at levere applikationen eller tjenesterne til nogen bruger. Vi forbeholder os også retten til at opsige enhver brugers ret til at få adgang til applikationen eller Tjenesterne til enhver tid efter vores absolutte skøn uden begrundelse over for dig som bruger eller nogen anden, undtagen når det er påkrævet ved lov. Hvis du overtræder nogen af disse vilkår, ophører din tilladelse til at bruge applikationen og tjenesterne automatisk.

Denne applikation er til underholdningsformål, og eventuelle fejl i softwaren, som generelt opstår, holder ikke virksomheden ansvarlig for eventuelle krav. Vi besidder retten til at sætte softwaren på vedligeholdelse, når og når det er nødvendigt for at løse ethvert problem, der måtte opstå når som helst uden forudgående varsel. Denne software er lavet til færdighedsudvikling og strategiopbygning blandt spillere og er udelukkende beregnet til underholdning, og ingen af belønningerne i nogen af spillene er præmier med rigtige penge, desuden garanterer vi ikke succes ved spil med rigtige penge uanset spillerens præstation på PokerFishes.

POKERFISHES

Pokerfishes is solely meant for entertainment and none of the rewards in any of the games are real money prizes.

Additionally, we do not guarantee success at real money game irrespective of a player’s performance on Pokerfishes.

Pokerfishes mission is to connect the world through games. We deliver fun, social entertainment experiences to people around the world.

Itech Lab certified Poker software

© 2021-2025

 Alle rettigheder forbeholdes.

bottom of page