top of page

Acerca de

Betingelser og vilkår

1. KVALIFIKASJON

Du må være minst 17 år for å bruke applikasjonen eller tjenestene.

2. Vilkår for bruk

Du er ansvarlig for din bruk av tjenestene, for alt innhold du legger ut på tjenestene, og for eventuelle konsekvenser av dette. Det meste av innholdet du sender inn, legger ut eller viser gjennom PokerFishes er offentlig som standard og vil kunne sees av andre brukere og gjennom tredjepartstjenester og nettsteder. Du bør bare gi innhold som du er komfortabel med å dele med andre under disse vilkårene. Kunden inngår kontrakt med Grandtrine Entertainment Private Limited, som har et registrert kontor i India. Vilkårene og betingelsene er underlagt lovene i India. Det du sier på PokerFishes kan sees over hele verden umiddelbart. Du kan bare bruke tjenestene hvis du kan inngå en bindende kontrakt med PokerFishes og ikke er en person som er utestengt fra å motta tjenester i henhold til lovene i gjeldende jurisdiksjon. Hvis du godtar disse vilkårene og bruker tjenestene på vegne av et selskap, organisasjon, regjering eller annen juridisk enhet, representerer og garanterer du at du er autorisert til å gjøre det.

Du kan kun bruke tjenestene i samsvar med disse vilkårene og alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter. Tjenestene som PokerFishes tilbyr er i stadig utvikling, og formen og arten av tjenestene som PokerFishes tilbyr kan endres fra tid til annen uten forvarsel til deg. I tillegg kan PokerFishes slutte (permanent eller midlertidig) å tilby tjenestene (eller funksjoner innenfor tjenestene) til deg eller brukere generelt og kan ikke være i stand til å gi deg forhåndsvarsel. Vi beholder også retten til å sette grenser for bruk og lagring etter eget skjønn når som helst uten forvarsel til deg. Tjenestene kan inkludere annonser som kan være målrettet mot innholdet eller informasjon om tjenestene, forespørsler gjort gjennom tjenestene eller annen informasjon. Typen og omfanget av annonsering fra PokerFishes på tjenestene kan endres. Som vederlag for at PokerFishes gir deg tilgang til og bruk av tjenestene, godtar du at PokerFishes og dets tredjepartsleverandører og partnere kan plassere slik reklame på tjenestene eller relatert til visning av innhold eller informasjon fra tjenestene, enten det er sendt inn av deg eller andre.

3. VIRTUELLE ARTIKLER

3.1. Mens du bruker tjenesten, kan du "kjøpe" eller "kjøpe" virtuelle gjenstander (f.eks. "diamanter" eller "sjetonger" for bruk i tjenesten ("virtuelle elementer"). Eventuelle "Virtuelle elementer"-saldo vist på brukerkontoen din utgjør en reell balanse eller reflekterer enhver lagret verdi, men utgjør i stedet et mål på omfanget av lisensen din.

3.2. Du eier ingen virtuelle gjenstander som du har skaffet deg gjennom våre tjenester, uavhengig av om du har "tjent" de virtuelle gjenstandene eller "kjøpt" dem. Kontoen din og eventuelle relaterte virtuelle gjenstander eies av Grandtrine entertainment pvt ltd. Grandtrine underholdning pvt ltd. gir deg en begrenset lisens og rett til å bruke kontoen din og de relaterte virtuelle elementene mens vi tilbyr tjenestene.

3.3. Du har ikke lov til å overføre virtuelle gjenstander utenfor tjenestene (f.eks. i den "virkelige verden"), for eksempel ved å selge, gi gaver eller bytte dem. Du har ikke lov til å underlisensiere, bytte, selge eller forsøke å selge virtuelle gjenstander for "ekte" penger, eller bytte ut virtuelle gjenstander for verdier av noe slag utenfor et spill. Enhver slik oppførsel utgjør et brudd på denne avtalen Grandtrine entertainment pvt ltd. har rett til å iverksette umiddelbare tiltak, inkludert kontostenging.

3.4. Vi er et sosialt spillknutepunkt som lar spillere kjøpe tokens eller spillforbedringsfunksjoner. Disse spillene gir ikke fasiliteter for å konvertere disse symbolene eller funksjonene til penger, eller til virkelige varer som kan veksles inn i penger.

4. ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av vilkårene, fellesskapsreglene eller funksjonsvilkårene når som helst ved å legge ut de endrede vilkårene, fellesskapsreglene eller funksjonsvilkårene på vår applikasjon eller innenfor Tjenester (som gjennom merknader i spillet). Vi kan gi ytterligere varsel, for eksempel en e-postmelding eller meldinger i tjenestene, om eventuelle vesentlige endringer. Med mindre vi oppgir noe annet, trer endringer i kraft når de publiseres. Nye versjoner av vilkårene, fellesskapsreglene og funksjonsvilkårene og eventuelle andre retningslinjer, koder eller regler vil være tilgjengelig på nettstedet vårt eller fra tjenestene. Hvis du fortsetter å bruke tjenestene etter at endringene er lagt ut, godtar du at endringene gjelder for din fortsatte bruk av tjenestene.

Du kan ikke gjøre endringer i vilkårene, fellesskapsreglene eller funksjonsvilkårene med mindre både du og PokerFishes signerer en skriftlig endring. Hvis du har en tvist med PokerFishes, vil versjonen av vilkårene, fellesskapsreglene og funksjonsvilkårene som var gjeldende på det tidspunktet PokerFishes mottok faktisk varsel om tvisten, gjelde for en slik tvist. Hvis vilkårene eller vår personvernerklæring har noen bestemmelser eller informasjon som er i konflikt med andre PokerFishes vilkår eller retningslinjer, skal disse vilkårene og personvernreglene gjeldende styre.

5. Personvern

​Vi respekterer ditt privatliv. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn, bruker og avslører informasjon om deg i forbindelse med applikasjonen og tjenestene. Ved å bruke applikasjonen eller tjenestene godtar du personvernreglene.
Ved å bruke applikasjonen og tjenestene, samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra oss relatert til din bruk av applikasjonen og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, kunngjøringer angående endringer i disse vilkårene eller personvernreglene våre og forhåndsvarslinger om fornyelse.

6. Passord

Vi anbefaler på det sterkeste våre spillere å bruke sterke passord (passord som bruker en kombinasjon av tall og symboler) med kontoen din. Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenestene og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet ditt. PokerFishes kan ikke og vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår fra din manglende overholdelse av ovenstående.

7. Innhold på tjenestene

Selv om vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke tjenestene, har vi rett til, etter eget skjønn, å overvåke, registrere eller lagre dine interaksjoner med tjenestene eller din kommunikasjon med PokerFishes eller andre spillere når du bruker tjenestene (inkludert uten begrensning). kommunikasjonen din gjennom tekst i spillet). For mer informasjon, se vår personvernerklæring. Vi kan også, etter eget skjønn, velge å redigere, nekte å legge ut eller fjerne brukerinnhold. Hvis vi fastslår at din kommunikasjon eller brukerinnhold bryter disse vilkårene, funksjonsvilkårene eller fellesskapsreglene, har vi rett til, etter eget skjønn og uten varsel, å deaktivere din mulighet til å legge ut brukerinnhold eller kommunisere med andre spillere, eller vi kan avslutte tilgangen din til tjenestene helt.

8. Samtykke

Ved å bruke vår applikasjon er det forstått at du har gitt ditt samtykke til innsamling og bruk av denne informasjonen av PokerFishes og dets partnere og tilknyttede selskaper.

9. Oppdatering av vilkår og betingelser

Fra tid til annen kan vi endre disse vilkårene. Hvis vi endrer disse vilkårene, vil vi informere deg ved å legge ut de reviderte vilkårene på applikasjonen og nettstedet. Disse endringene trer i kraft på revisjonsdatoen som vises i de reviderte vilkårene. Ved å fortsette å bruke applikasjonen eller tjenestene våre godtar du de reviderte vilkårene. Hvis endringen er en "vesentlig endring" som krever at vi varsler deg i henhold til gjeldende lov, vil vi varsle deg via e-post til e-postadressen vi har registrert minst tretti (3) dager før revisjonsdatoen. Hvis du protesterer mot slike endringer, er din eneste mulighet å slutte å bruke applikasjonen og/eller tjenestene.

10. OPPSIGELSE

Vi forbeholder oss retten til ikke å tilby applikasjonen eller tjenestene til noen bruker. Vi forbeholder oss også retten til å avslutte enhver brukers rett til å få tilgang til applikasjonen eller tjenestene når som helst, etter vårt skjønn, uten begrunnelse for deg som bruker eller noen andre, bortsett fra når det er påkrevd ved lov. Hvis du bryter noen av disse vilkårene, opphører din tillatelse til å bruke applikasjonen og tjenestene automatisk.

Denne applikasjonen er for underholdningsformål, og eventuelle feil i programvaren som vanligvis oppstår holder ikke selskapet ansvarlig for eventuelle krav. Vi har retten til å sette programvaren på vedlikehold når og når det er nødvendig for å løse ethvert problem som kan oppstå når som helst uten forvarsel. Denne programvaren er laget for ferdighetsutvikling og strategibygging blant spillere og er utelukkende ment for underholdning og ingen av belønningene i noen av spillene er premier med ekte penger, i tillegg garanterer vi ikke suksess i spill med ekte penger uavhengig av spillerens ytelse på PokerFishes.

POKERFISHES

Pokerfishes is solely meant for entertainment and none of the rewards in any of the games are real money prizes.

Additionally, we do not guarantee success at real money game irrespective of a player’s performance on Pokerfishes.

Pokerfishes mission is to connect the world through games. We deliver fun, social entertainment experiences to people around the world.

Itech Lab certified Poker software

© 2021-2025

 Alle rettigheter forbeholdt.

bottom of page